Назва статті Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [17-32]
Анотація Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням співвідношення права ЄС та права України, а також існуючим способам імплементації права Євросоюзу у правопорядку України. Визначено кроки з удосконалення правового механізму реалізації права ЄС у внутрішньому правопорядку України.
Ключові слова Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Конституція України, право ЄС, імплементація, правовий механізм.
References