Назва статті Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [65-74]
Анотація Стаття присвячена актуальним питанням виконання міжнародних зобов’язань України з імплементації норм права Європейського Союзу у сфері захисту прав інтелектуальної власності в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Особливу увагу у дослідженні приділено аналізу положень Угоди в частині захисту права інтелектуальної власності, зокрема обсягу правового доробку acquis, який підлягає імплементації, строкам адаптації законодавства України у цій царині до права ЄС. Автори детально аналізують стан виконання Угоди, зокрема заходи Уряду України та центральних органів виконавчої влади, спрямовані на імплементацію актів ЄС. Окремо розглядаються плани заходів з імплементації, звіти про виконання Угоди, а також наводиться перелік законодавчих ініціатив щодо приведення регулювання авторського права і суміжних прав, колективного управління правами, промислової власності та посилення охорони прав інтелектуальної власності у відповідність до європейських стандартів.
Ключові слова Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, інтелектуальна власність, авторське право, промислова власність, імплементація, план заходів з імплементації, адаптація, директива, регламент.
References