Назва статті Господарська спеціалізація судової системи як гарантія якісного й ефективного здійснення правосуддя
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [150-157]
Анотація Статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних і практичних засад спеціалізації господарського судочинства в судовій системі України як гарантії підвищення якості й ефективності здійснення правосуддя. Обговорення відповідних проблем проведено у контексті критики пропозицій відійти від принципу спеціалізації судових органів та ліквідувати господарські суди і Вищий господарський суд України. Наголошується, що ліквідація господарських судів суперечить сучасним європейським тенденціям у сфері судового захисту, які характеризуються зміцненням і підвищенням дієвості спеціалізованих судів. Обговорюються такі загрози, як збільшення навантаження на суддів і, як наслідок, зниження рівня доступності й оперативності правосуддя; концентрація судових повноважень в одному судовому органі (у Верховному Суді України); погіршення належного правотлумачення та правозастосування у сфері господарювання; затягування розгляду господарських спорів тощо.
Ключові слова господарське судочинство, судова система, господарські спори, спеціалізація судових органів, ліквідація господарських судів.
References