Назва статті Зміцнювати, а не розхитувати державний суверенітет
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [115-119]
Анотація Стаття присвячена 25-річчю Декларації про державний суверенітет України, яка стала політико-правовою предтечею Акта проголошення незалежності України. Історичне значення Декларації полягає в тому, що вона стала першим і визначальним чинником фактичного і юридичного утвердження державного суверенітету в Україні. Втілені в ній програмні державотворчі принципи і положення започаткували розгортання новітнього державотворчого процесу. За силою свого впливу на суспільні перетворення Декларація відіграла роль конституційного акта, ознаменувала зародження сучасного конституціоналізму в Україні і стала відправною точкою формування правової моделі конституційного устрою незалежної Української держави. Незважаючи на компромісний характер деяких її положень, які завадили їй виконати роль малої Конституції України, вона беззаперечно визначила стратегічні засади національного державотворення.
Ключові слова Україна, декларація, конституційний акт, державний суверенітет, державотворчий процес, сучасний конституціоналізм, програмні принципи і положення, національна державність.
References