Назва статті Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері державних закупівель
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 08/2015
Сторінки [83-92]
Анотація Статтю присвячено дослідженню проблем сучасного стану імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері державних закупівель. Визначено етапи розвитку правовідносин у цій сфері. Проаналізовано зміни та досягнення правового регулювання держзакупівель в Україні та нові законодавчі ініціативи. Зазначено, що Україна приймає нормативні акти стосовно європейської інтеграції та докладає зусиль для виконання Угоди про асоціацію. Звертається увага на засади правового регулювання держзакупівель у межах Угоди про асоціацію, що передбачає адаптацію українського законодавства у цій сфері до acquis ЄС, певні інституційні реформи і формування ефективної системи держзакупівель на основі принципів, понять і визначень директив ЄС. Також ідеться про положення відповідних додатків до Угоди, де чітко визначено етапи імплементації.
Ключові слова Європейський Союз, Угода про асоціацію, Україна, державні закупівлі, тендери, державні контракти, державні органи — замовники, закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
References