Назва статті Судебная реформа: закономерности и особенности реализации
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [181-188]
Анотація У статті аналізуються окремі теоретичні аспекти судової реформи, а саме її деякі закономірності й особливості, зумовлені загальним уявленням про судову реформу як складову правової реформи в державі. Зроблено висновок про те, що як будь-яке управлінське рішення, судова реформа повинна відповідати низці загальних вимог, до яких належать всебічна обґрунтованість, своєчасність, повнота змісту, повноважність і погоджуваність. Водночас як будь-яка реформа, судова реформа залежить від верховної влади в державі, що визначає низку закономірностей, притаманних політичній реформі. Аргументовано, що сукупність цих особливостей спричиняє певні проблеми перед реформаторами судової системи. Серед них, зокрема, проблема обмеженості ресурсів і пріоритетів, а також проблема сумісності стимулів. Доведено, що усвідомлення досліджених закономірностей і проблем реалізації судової реформи дозволить реформаторам мінімізувати ризики негативних ефектів, які неминучі у будь-якій сфері.
Ключові слова судова реформа, судова система, судова влада, реформування.
References