Назва статті Суб’єктивні права, похідні від основних виборчих прав
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [122-130]
Анотація На основі уявлень про існування трьох основних виборчих прав — активного, пасивного та номінаційного — розглянута проблема природи та змісту прав суб’єктів виборчого процесу, похідних від основних виборчих прав. В умовах «змішаної» виборчої системи, що застосовується на парламентських виборах в Україні, показано залежність змісту та обсягу прав, похідних від права бути кандидатом, від складової виборчої системи, в якій балотується кандидат. Таке порушення рівності прав і можливостей, похідних від пасивного виборчого права, нерозривно пов’язане з самою природою виборчої системи, є дискримінацією і свідчить про її конституційну непридатність. Проілюстровано застосування принципу пропорційної рівності щодо партій — суб’єктів виборчого процесу. Привернуто увагу до специфіки пасивного та номінаційного виборчого права, як і низки похідних виборчих прав, пов’язаної з обумовленням реалізації права одного суб’єкта волевиявленням іншого суб’єкта — носія іншого права, що дозволяє виділити такі права в окрему категорію пасивних суб’єктивних прав.
Ключові слова виборчі права, похідні виборчі права, виборець, кандидат, політична партія, рівність виборчих прав, пропорційна рівність, пасивні права.
References