Назва статті Методологічні засади конституціоналізації правового порядку: загально- та спеціально-правові проблеми
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [113-121]
Анотація Стаття присвячена дослідженню проблем конституціоналізації правового порядку, його методологічних засад. Означені проблеми розглядаються під кутом зору верховенства основного закону. Акцентується на тому, що проблема взаємозв’язку і взаємо залежності правового порядку і конституції як основного закону держави є малодослідженою. Звертається увага на те, що мета побудови теорії конституціоналізації правового порядку полягає в отриманні змістовного знання про об’єкт дослідження, а методологія є інструментом побудови цієї теорії, тобто організації процесу отримання змістовного знання про конституціоналізацію правового порядку. Доводиться, що категорію «конституціоналізація правового порядку» слід досліджувати з точки зору теорії права та конституційного права. Пізнання правового порядку передбачає дослідження механізмів його конституційно-правового регулювання, конституційного впливу й охорони нормами конституції. Аргументується, що правовий порядок покликаний забезпечувати урегульованність суспільного життя, водночас сам потребує певного впливу конституції, тобто має бути конституціоналізованим.
Ключові слова методологія, теорія права, конституційне право, конституція, правопорядок, конституціоналізація правового порядку, правове регулювання, результат дії права, правовий вплив.
References