Назва статті Моделі реалізації принципу народного суверенітету в умовах демократії: питання теорії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [189-196]
Анотація У статті проаналізовано питання взаємодії громадянського суспільства та державної влади з позицій реалізації принципу народного суверенітету. Розглянуто забезпечення принципу народного суверенітету в «домінантних моделях» та «моделі паритетної взаємодії» громадянського суспільства і державної влади. Зроблено висновок про те, що найсприятливіші умови для реалізації принципу народного суверенітету формуються тільки за умов втілення в системі взаємовідносин між суспільством і державою моделі «паритетної взаємодії». Визначено умови реалізації «паритетної моделі»: юридичні гарантії народного суверенітету, механізм контролю суспільства за діяльністю державної влади і розвиток правової та політичної культури громадян.
Ключові слова принцип народного суверенітету, демократія, моделі, громадянське суспільство, «паритетна взаємодія» державної влади і громадянського суспільства.
References