Назва статті Визначаємо земельну правосуб'єктність кооперативів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2015
Сторінки [150-156]
Анотація У статті ініційовано обговорення застосування судами застарілих норм до правовідносин кооперативів та органів місцевого самоврядування із питань отримання земельних ділянок для житлового будівництва. Висловлено обґрунтований сумнів у виправданості судового розсуду з їх застосування за умови регулювання цих питань кодифікованими та спеціальними законами України. Показано, як судова практика із захисту інтересів держави спровокувала корупційні ризики під час реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із розпорядження землями територіальних громад. Виявлено дискримінаційні обмеження для громадян із реалізації ними прав на житло шляхом створення та вступу в кооперативи. Вказано на неприйнятність такого правого підходу до вирішення проблеми захисту прав територіальних громад на землю, посилаючись на дослідження правового регулювання питань діяльності кооперативів та їх прав на землю, а також концептуальних засад, меж і способів реалізації органами місцевого самоврядування повноважень щодо розпорядження землями територіальних громад.
Ключові слова житлово-будівельний кооператив, розпорядження землями територіальної громади, земля для житлового будівництва, органи місцевого самоврядування, правозастосування.
References