Назва статті Преюдиційний (консультативний) запит як механізм забезпечення єдності судової практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2016
Сторінки [116-124]
Анотація

У статті досліджуються необхідність пошуку та запровадження нових механізмів забезпечення єдності судової практики, природа інституту преюдиційного (консультативного) запиту, досвід його використання, механізм дії, доцільність і перспективи впровадження до судової системи України, можливі перепони на цьому шляху.

References