Назва статті Еклектичний підхід до розуміння концепту «вина держави» у міжнародному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [126-133]
Анотація Внаслідок того, що класичні теорії щодо вини держави у міжнародному праві — теорія об’єктивної відповідальності (strict liability) та теорія суб’єктивної відповідальності (fault responsibility) — не забезпечують вирішення всіх питань, пов’язаних із виною у сфері міжнародної відповідальності, міжнародно-правовою доктриною та практикою був вироблений еклектичний підхід до проблеми вини у міжнародному праві, який базується на конкретному змісті первинних норм, порушених міжнародно-протиправним діянням, а не вторинних норм, що визначають у загальних рисах елементи й умови відповідальності держав за протиправні діяння. У статті проводиться розмежування між первинними і вторинними нормами міжнародного права в контексті розгляду питання про міжнародну відповідальність держави, досліджуються переваги такої відмінності на практиці. Акцентується увага на тлумаченні міжнародних норм міжнародними судовими органами та його ролі для встановлення міжнародної відповідальності держави.
Ключові слова міжнародна відповідальність, вина держави, еклектичний підхід, первинні і вторинні норми міжнародного права, Комісія міжнародного права ООН.
References