Назва статті Визначення непрямих податків та їх характеристика у податковому праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [99-105]
Анотація У статті проаналізовано наукові підходи щодо визначення непрямих податків, їх співвідношення з прямими податками, особливості сучасних непрямих податків, переваги та недоліки непрямого оподаткування. Аналізуючи наукові дослідження, чинне законодавство, правозастосовну діяльність, автор характеризує непрямі податки як податки, що визначені нормами Податкового кодексу України (податок на додану вартість та акцизний податок), котрі встановлюються у вигляді надбавки до вартості товарів (робіт, послуг), яка сплачується формальними платниками податків за рахунок реальних платників. Ці податки є податками на споживання.
Ключові слова непрямі податки, прямі податки, співвідношення прямих і непрямих податків, податок на додану вартість, акцизний податок.
References