Назва статті Цивільно-правові аспекти права споживачів страхових послуг на інформацію
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [134-140]
Анотація Стаття присвячена аналізу змісту права споживачів страхових послуг на інформацію. Досліджується питання, на яку саме інформацію має право споживач страхової послуги. Акцентується увага на тому, що право споживача страхової послуги на інформацію існує не тільки до моменту укладення договору страхування, а й після цього.
Ключові слова інформація, право на інформацію, споживач страхової послуги, страховик, договір страхування.
References