Назва статті Внесок професора М. М. Гернета в розробку соціологічної доктрини кримінального права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [141-148]
Анотація У статті на основі досліджень М. М. Гернета (1874–1953 рр.) сформульована соціологічна доктрина кримінального права, яка складається з таких пунктів: гуманізм, винятки із законодавства жорстоких покарань, можливість запобігання злочинам, рівність усіх членів суспільства перед законом, наявність зв’язку між рівнем злочинності та умовами життя, негативний вплив класового характеру законодавства Російської імперії. Показана відповідність цих доктринальних положень специфічним ознакам правової доктрини.
Ключові слова кримінальне право, соціологія, доктрина, М. М. Гернет, фактори злочинності.
References