Назва статті Концептуальні підходи до реформування судової влади України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [106-112]
Анотація Автор статті запрошує громадськість до широкої наукової дискусії щодо нових шляхів реформування судової влади України та підготовки майбутніх змін до Конституції України. Передусім розкриваються ключові позиції щодо порядку організації статусу суддів. Вбачається, що основоположною засадою самостійності судової влади має стати рівність професійних суддів незалежно від займаного місця в судовій системі. Наводиться авторське бачення майбутньої судової системи, ключовою засадою якої має стати доступність судового захисту. Розкриваються перспективи прямої участі народу у здійсненні судочинства.
Ключові слова реформа, статус судді, судова влада, судова система, мировий суд, судочинство.
References