Назва статті Окремі питання професійних якостей судді в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2015
Сторінки [113-125]
Анотація У статті досліджуються питання професійних якостей судді, зроблено аналіз чинного законодавства України щодо професійних якостей судді в Україні. Зазначається, що дотримання принципів моральності в процесі визначення критеріїв особистості, які є необхідними для роботи на посаді судді, дозволить не тільки виявити осіб, найбільш придатних для діяльності у здійсненні правосуддя, а й дасть можливість захистити суспільство від негативних наслідків професійної неспроможності претендентів, що не відповідають вимогам суддівської професії. Приділено увагу питанням здатності судової влади зберігати свою незалежність у ролі окремої і самостійної гілки державної влади, а також спроможності суддів приймати незалежні рішення. Наголошено на головній проблемі, яка нині постала перед судовою владою, — необхідності повернення довіри громадян, суспільства до судової влади, щоб кожна людина відчувала повагу до носіїв суддівської мантії.
Ключові слова судова влада, суддя, професійні якості судді, професійна придатність, моральні якості оцінювання судді.
References