Назва статті Істотна шкода і тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів у сфері службової діяльності: проблеми тлумачення кримінального закону
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [69-81]
Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню змісту кримінально-правових понять «істотна шкода» і «тяжкі наслідки» як ознак складів злочинів, передбачених статтями 364, 3641, 365, 3652, 366, 367 Кримінального кодексу України. На підставі аналізу висловлених у юридичній літературі підходів установлено, що внаслідок законодавчих змін від 13 травня 2014 р. сферу застосування зазначених кримінально-правових заборон обмежено. При цьому аргументовано положення про те, що поняттями істотної шкоди і тяжких наслідків із погляду кримінальної відповідальності за службові злочини можуть охоплюватися не лише майнові збитки, а й інші суспільно небезпечні наслідки — за умови, що відновлення порушених прав, свобод чи законних інтересів фізичних і юридичних осіб, держави або територіальної громади пов’язане з понесенням ними майнових втрат у відповідних розмірах.

Ключові слова істотна шкода, тяжкі наслідки, злочини у сфері службової діяльності, примітка, суспільно небезпечні наслідки, майнова шкода.
References