Назва статті Проблеми адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [48-57]
Анотація

Статтю присвячено аналізу найактуальніших проблемних питань адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення в Україні. Досліджується існуюча система корупційних діянь (злочинів та адміністративних правопорушень) в Україні. Встановлено, що науково не обґрунтовані та передчасні зміни й доповнення до нормативних актів (зокрема, до статей 3641, 365, 3682, 423, 424 Кримінального кодексу України) створюють суттєві корупційні ризики. Визначено, що лише комплексні та науково обґрунтовані зміни й доповнення до чинного законодавства можуть сприяти протидії корупції.

Ключові слова корупція, система корупційних діянь, корупційні злочини, корупційні правопорушення, протидія корупції.
References