Назва статті Розвиток законодавства України про кримінальну відповідальність за корупційні посягання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [37-47]
Анотація

Розглядаються загальні тенденції та закономірності розвитку кримінального законодавства України у сфері відповідальності за корупційні посягання. Відзначаються розширення поняття службової особи як суб’єкта корупційних злочинів та відхід від моністичного підходу до визначення такого поняття у кримінальному законі. Аналізується збільшення кількості статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за корупційні посягання, та з’ясовуються причини такого явища. Констатується необґрунтованість відмови від низки положень, які позитивно зарекомендували себе у минулому. Звертається увага на неузгодженість санкцій статей Кримінального кодексу України.

Ключові слова кримінальне законодавство, розвиток, корупційні посягання.
References