Назва статті Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [92-100]
Анотація

У статті запропоновано авторське визначення форми державного правління і на цій основі — порівняльний аналіз феномену виконавчої влади в контексті сучасних форм правління. У цьому контексті та з урахуванням державної практики розвинутих країн розглянуто місце і роль в організації та здійсненні виконавчої влади глави держави й уряду, а також інститут контрасигнування (скріплення) актів глави держави. Увагу приділено функціям президента, зокрема, зумовленим його конституційними визначеннями як арбітра і гаранта. Аналізовано інститут імпічменту і його юридичний сенс. Визначено моделі організації уряду як колегіального органу, охарактеризовано порядок формування його персонального складу і статус глави уряду за умов різних форм правління, а також політичну відповідальність уряду.

Ключові слова форма державного правління, виконавча влада, глава держави, президент, уряд, глава уряду, функції, повноваження, відповідальність.
References