Назва статті До питання про правову природу договору про перехід професійного спортсмена з одного спортивного клубу до іншого (трансферного контракту)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2015
Сторінки [108-116]
Анотація

У статті проаналізовано особливості правової конструкції договору про перехід професійного спортсмена з одного спортивного клубу до іншого (трансферного контракту). Автор робить висновок, що трансферний контракт є цивільно-правовим договором, який опосередковує відступлення одним спортивним клубом права вимоги до спортсмена щодо здійснення спортивної діяльності та участі у спортивних змаганнях на користь іншого спортивного клубу за визначену сторонами договору плату. На сучасному етапі розвитку вітчизняного професійного спорту укладення трансферних контрактів на переходи спортсменів у межах України є незаконним, оскільки суперечить чинному законодавству. Єдиною можливістю законного та нормативно обґрунтованого використання трансферних контрактів в Україні є законодавче визнання цивільно-правового характеру відносин, що виникають між спортсменами та спортивними клубами з  приводу здійснення

спортивної діяльності й участі у спортивних змаганнях, з можливістю  укладення  цивільно-правових контрактів про надання спортивних послуг (спортивних контрактів).

Ключові слова професійний спорт, спортивний трансфер, трансферний контракт, контракт про надання спортивних послуг, цесія.
References