Назва статті Посткласична методологія права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [78-85]
Анотація У статті розкриваються основні положення посткласичної методології права. Показується роль принципу додатковості, лінгвістичного, антропологічного та прагматичного «поворотів» для методології правознавства. Автор визначає право як соціальний конструкт. Право продукується правлячою соціальною групою і відтворюється практиками народних мас. Посткласична методологія права конкретизується «якісними» методами конкретного юридичного дослідження. Серед них основна увага приділяється методу критичного дискурс-аналізу.
Ключові слова посткласична методологія, методологія права, «якісні» методи, конкретне юридичне дослідження.
References