Назва статті Соціальний натуралізм — методологічна основа прогресивної юриспруденції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [126-135]
Анотація Виходячи з того, що для прогресу юриспруденції потрібна прогресивна методологія, у статті обґрунтовується висновок, що такою методологією має бути соціальний натуралізм, який випливає зі світоглядної ідеї природної цілісності світу. Суть принципу соціального натуралізму полягає у визнанні того, що: 1) соціальне життя людей має узгоджуватися із законами природи; 2) ці закони не є законами фізичної чи біологічної природи, — вони є законами соціальної природи; 3) роль волі і свідомості людей полягає у тому, що вони є засобами пізнання законів соціальної природи (зокрема й законів природного права) й узгодження з ними людського життя у суспільстві (зокрема за допомогою законодавства). Методологічна роль соціального натуралізму визначається тим, що він використовується як інструмент для вирішення «основного питання юриспруденції»: що є першоджерелом права — закони соціальної природи чи воля і свідомість людей? У світлі соціального натуралізму це питання вирішується таким чином: першоджерелом права є закони соціальної природи (зокрема закони «природного права»), які мають пізнаватися людьми і втілюватися у законодавстві та практиці його застосування. Згідно з методологією соціального натуралізму доктрини «природного права» і «позитивного права» розмежовуються таким чином: сутність доктрини «природного права» полягає у визнанні першоджерелом права (тобто першоджерелом прав і обов’язків) законів соціальної природи, які мають відкриватися людьми, наділеними волею і свідомістю, і втілюватися у законодавстві та практиці його застосування, а сутність доктрини «позитивного права» — у визнанні першоджерелом права (тобто першоджерелом прав і обов’язків) безпосередньо волі і свідомості людей, які, не узгоджуючись із законами соціальної природи, мають втілюватися у законодавстві і практиці його застосування. Значення соціально-натуралістичної методології у юриспруденції полягає у тому, що вона відкриває шлях для прогресивного правопорядку, протидіючи поширенню у суспільстві правової сваволі і правових ілюзій.
Ключові слова «основне питання юриспруденції», методологія юриспруденції, со ціальний натуралізм, першоджерело права, «природне право», «позитивне право», соціально-натуралістична юриспруденція.
References