Назва статті Класична і некласична моделі осмислення правової реальності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [61-62]
Анотація У статті здійснюється спроба виявлення можливостей та меж застосування концептів «класичне» і «некласичне» щодо осмислення права в умовах пошуку пострадянською юриспруденцією своєї методологічної ідентичності. На основі застосування концепту правової реальності виокремлюються основні моделі її осмислення: об’єктивістська, суб’єктивістська та інтерсуб’єктивна. Обґрунтовується доцільність ідентифікації як некласичної лише останньої моделі.
Ключові слова правова реальність, методологічні моделі, класичне і некласичне праворозуміння, об’єктивність, суб’єктивність, інтерсуб’єктивність.
References