Назва статті Корупція в Україні: проблеми посилення протидії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [298-309]
Анотація У статті на основі аналізу міжнародного і вітчизняного досвіду протидії корупції обґрунтовується необхідність системного, комплексного підходу до вирішення проблеми обмеження масштабів корупції в Україні, включення в антикорупційну діяльність додаткових механізмів з урахуванням практики розвинутих країн.
Ключові слова корупція, боротьба, влада, досвід, механізми, право, політика, по рівняння, аспект.
References