Назва статті Методологічні підстави антропологічної концепції права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [166-181]
Анотація У статті робиться спроба обґрунтувати методологічну програму посткласичної антропології права. На підставі критичного аналізу складання догматичної мови загальної теорії права в межах німецького концептуалізму пропонується розглянути мож-ливість створення альтернативної догмі мови права на не-догматичній підставі в межах посткласичної антропології права. Основною властивістю нової мови визначається людиномірність як ключова характеристика посткласичної правової думки, яка дає можливість постійного утримання в апараті права моменту правового існування суб’єкта права, що досягається через введення концепту «правова суб’єктивація». У питанні праворозуміння, яке першим підлягає переосмисленню в межах антропологічної програми, обґрунтовується необхідність відмови від класичного концепту сутності права як якогось еталону правової автентичності з одночасним переходом до концепту правового існування, в якому можливе співвіднесення, з одного боку, правової суб’єктивації, з другого — правових норм, ідей і відносин у цілісному процесі правового життя.
Ключові слова методологія, антропологія права, класика, посткласика, людина-в-праві, суб’єкт права, правова людина, антропологічний тип праворозуміння.
References