Назва статті Чи справді держава не гарантує громадянам право на працю?
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [249-257]
Анотація Статтю присвячено аналізу юридичних гарантій права на працю. У статті визначається, що гарантії реалізації права на працю забезпечуються державою шляхом створення правових, організаційних та економічних умов, сприяння створенню нових робочих місць. Метою державної політики у сфері зайнятості населення й основними напрямами її організації є встановлення відносин, що регламентуються трудовим договором, провадження підприємницької та інших видів діяльності, не заборонених законом.
Ключові слова право, праця, юридичні гарантії, рівність, справедливість, зайнятість.
References