Назва статті Методологічні проблеми антропології права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [156-165]
Анотація У статті наголошується, що хоча суперечки про статус антропології права в системі сучасної юриспруденції, про коло проблем, що належать до сфери її відання, тривають, загальновизнано, що антропологічна орієнтація істотно важлива для подальшого розвитку юридичної науки. Вказується на об’єктивні та суб’єктивні передумови все більш зростаючого значення антропології права, і на особливості й тенденції еволюції, науково-теоретичних і практико-прикладних аспектів антропологічного підходу до права. На початку XXI ст. розвиток антропології права у світі характеризується не тільки кількісним, а й якісним зростанням. Робиться висновок, що антропологія права — це важливий і перспективний науковий напрям сучасного правознавства. Обґрунтовується авторське бачення предмета і методів, ролі та значення, функцій антропології права, співвідношення антропології й юриспруденції. Проблема «людина в системі права» або «людина юридична» є «родзинкою» антропології права. Остання звернулася до викликів сучасної цивілізації і має шанс стати однією з провідних галузей юриспруденції XXI ст.
Ключові слова юридична наука, антропологія права, правознавство, методологічні проблеми, правові системи, акультурація, міжнародне право, цивілізаційний підхід.
References