Назва статті Функції тактичних операцій у кримінальному провадженні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [266-273]
Анотація Розглянуто проблеми дослідження функцій тактичних операцій у кримінальному провадженні. Обґрунтовується, що функції тактичних операцій відбивають та обумовлюють роль і призначення цього тактичного засобу для оптимізації процесу досудового розслідування і судового розгляду загалом і вирішення тактичних завдань щодо певних слідчих (судових) ситуацій зокрема. Розглянуто зміст внутрішніх та зовнішніх функцій тактичних операцій. Тактичним операціям притаманні пізнавальна, прогностична, регулятивна, організаційна, конструктивна, пошукова, профілактична функції.
Ключові слова тактична операція, функція тактичної операції, функціональна спрямованість тактичних операцій, функціональний аналіз у дослідженні тактичних операцій, система функцій тактичних операцій.
References