Назва статті Регулювання науково-дослідної діяльності в Європейському Союзі згідно з положеннями Лісабонського договору та рамкових програм
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [214-223]
Анотація Метою статті є вивчення ключових положень установчого Лісабонського договору щодо врегулювання питань наукових досліджень, а також аналіз підсумків участі України у Рамковій програмі 7 та її фінансування. Особлива увага приділена цілям ЄС щодо зміцнення науково-технічного прогресу шляхом створення загального європейського простору наукових досліджень з метою забезпечення вільного переміщення вчених, результатів наукових досліджень і технологій. Міститься огляд спільних скоординованих зусиль держав — членів ЄС, Європейського парламенту і Ради в галузі науково-технічного співробітництва шляхом прийняття багаторічних рамкових програм. Дослідження підтверджує, що Україна є активним партнером серед третіх країн-учасниць Рамкової програми 7. Крім того, значна увага приділяється проекту Програми ЄС «Горизонт 2020» і поточному стану врегулювання. Розглядаються мета і пріоритети програми, аналізується потенційна можливість для України налагодити плідне міжнародне співробітництво.
Ключові слова ЄС, Україна, науково-технічне співробітництво, розвиток, Лісабонський договір, Рамкова програма 7, Програма «Горизонт 2020».
References