Назва статті До проблеми розвитку методології права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [40-49]
Анотація У статті розглядаються сучасні тенденції в розвитку методології права з точки зору закономірностей розвитку науки про суспільство. Зазначено роль матеріалістичного розуміння історії, як дороговказу у вивченні суспільних явищ і процесів, констатується внутрішньо суперечливий розвиток методології права в марксистсько-ленінській доктрині права, а також методологічна криза в сучасному праворозумінні. Критично оцінюються спроби теоретиків впровадити застарілі метафізичні підходи до розуміння права з позицій так званого методологічного плюралізму, ігноруючи теоретичні надбання марксизму.
Ключові слова матеріалістичне розуміння історії, моністичний погляд на історію, закономірність розвитку методології, метафізичний підхід, ідеалістичний підхід, методологічна криза, типи праворозуміння.
References