Назва статті Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства: деякі сучасні тенденції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2014
Сторінки [11-21]
Анотація У статті розглянуто й критично проаналізовано основні тенденції трансфорування методологічних підходів і методів дослідження правових і державних явищу вітчизняній загальнотеоретичній юриспруденції. Визначено ті фактори, які глибиннозумовлюють відповідні перетворення зазначеної методології. Схарактеризовано позитивні та проблемні моменти перетворення останньої. Запропоновано шляхи послабленняпевних недоліків, якими супроводжуються означені методологічні зрушення у праводержавознавстві.
Ключові слова загальнотеоретичне праводержавознавство, методологія юридичноїнауки, дослідницький підхід, дослідницький метод, антропологізація феномену права,глобалізація феномену права, деформалізація феномену права.
References