Назва статті Актуальні питання формування правових основ провадження у Верховному Суді: кримінальний процесуальний аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2017
Сторінки [116-126]
Анотація Стаття присвячена дослідженню правової природи Верховного Суду у кримінальному провадженні. Висвітлено актуальні питання процесуального статусу Касаційного кримінального суду та Великої Палати як складових Верховного Суду. Запропоновані підходи до формування правових основ провадження у Верховному Суді як суді касаційної та апеляційної інстанцій. Окремий вектор наукового пошуку присвячений проблемам оскарження і перевірки Великою Палатою Верховного Суду судових рішень щодо застосування окремих запобіжних заходів стосовно судді. Також автор розглядає питання визначення законодавчих перспектив оскарження і перевірки Верховним Судом у порядку апеляційного провадження рішень, ухвалених Вищим антикорупційним судом.
Ключові слова Верховний Суд, Касаційний кримінальний суд, Велика Палата Верховного Суду,
References