Назва статті Громадська рада доброчесності як інститут відновлення довіри громадськості до судової влади та подолання корупції в судовій системі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2017
Сторінки [71-79]
Анотація У статті проаналізовано статус і повноваження Громадської ради доброчесності, яка створена відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та покликана сприяти Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. Висвітлюються питання кваліфікаційного оцінювання суддів. Аналізуються категорії професійної етики та доброчесності судді.
Ключові слова судова влада, суддя, Громадська рада доброчесності, професійна етика, доброчесність, корупція.
References