Назва статті Юридична конструкція узуфрукту у законодавстві зарубіжних країн
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2017
Сторінки [101-108]
Анотація У статті проведений науково-теоретичний аналіз такого речового права, як узуфрукт, його об’єктів, способів набуття, тривалості і підстав припинення. Наукова розвідка свідчить про поширеність цього цивільно-правового інституту як у законодавстві країн романо-германської, так і англо-американської систем права, а також окремих країн далеправової сім’ї (Японії, Китаю). Зроблено висновок, що найважливішим правом узуфруктуарія є право користування річчю і вилучення з неї її корисних властивостей — плодів і доходів. Акцент зроблено на дослідженні не лише теоретичних проблем, а й питань практичного характеру. Значну увагу приділено необхідності визначення безпосередньо у цивільному законодавстві інституту узуфрукту, встановлення підстав і порядку передачі майна, визначення прав та обов’язків власника речі й узуфруктуарія, підстав припинення узуфрукту, що сприятиме ефективності використання майнових ресурсів, у тому числі і природних, стабільності цивільного обороту, зміцненню родинних і сімейних зв’язків.
Ключові слова узуфрукт, сервітут, речові права, право власності, інтереси власника.
References