Назва статті Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [228-231]
Анотація У статті розглядаються доктринальні підходи до визначення та класифікації видів державної політики у кримінально-правовій сфері. Обґрунтовується доцільність вжиття терміна «політика держави у сфері запобігання злочинності та боротьби з нею», яка є складовою державної політики та поділяється на чотири види політики: кримінально-правову, кримінально-процесуальну, кримінально-виконавчу та кримінологічну.
Ключові слова державна політика, злочин, злочинність, кримінально-правова політика, кримінально-процесуальна політика, кримінально-виконавча політика, кримінологічна політика.
References