Назва статті Правовий статус та режим майна Торгово-промислової палати України як неприбуткової організації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [449-453]
Анотація У статті розкривається поняття правового статусу та режиму майна Торгово-промислової палати України крізь призму Цивільного кодексу України. Аналізуються положення чинного цивільного законодавства щодо визначення правового статусу та режиму майна неприбуткових організацій, зокрема Торгово-промислової палати України. Надаються пропозиції щодо удосконалення нормативної бази стосовно використання майна неприбутковими організаціями.
Ключові слова правовий статус та режим майна, Торгово-промислова палата як неприбуткова організація, непідприємницькі організації, Цивільний кодекс України.
References