Назва статті Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [180-202]
Анотація З позиції історичного та системного підходів розглянуто питання становлення та розвитку інституту екологічних прав людини в національному законодавстві. Зроблено висновок про необхідність вдосконалення правового механізму реалізації та забезпечення екологічних прав, широкого застосування міжнародних стандартів у зазначеній сфері.
Ключові слова екологічні права, право на безпечне для життя і здоров’я людини довкілля, міжнародні стандарти у сфері екологічних прав.
References