Назва статті Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [154-174]
Анотація

У статті доводиться, що за останні роки у результаті розширення наукової проблематики значно підвищується самоцінність науки цивільного процесуального права. У наукознавчому аспекті це відображається в основних, визначальних постулатах, які становлять основу наукових досліджень. 

Зазначається, що у процесуальній доктрині усвідомлюється, що інститути правосуддя і судочинства мають модернізуватися відповідно до викликів сучасного суспільства, виходячи не лише з такого очевидного цивілізаційного факту, як фундаменталізація прав людини в межах національного, а й інтернаціонального правопорядку. У такому аспекті досліджуються сучасні проблеми науки цивільного процесуального права, які мають методологічний характер, і в тому числі  — власне питання методології, співвідношення матеріального і процесуального права, форм цивільного судочинства та диференціації судових процедур, гармонізації національних систем процесуального права, питання транснаціонального цивільного процесу.

Ключові слова методологія науки цивільного процесуального права, моделі судочинства, співвідношення матеріального та процесуального права, гармонізація цивільного процесу.
References