Назва статті Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [380-394]
Анотація У статті розглянуто основний зміст ідеї порівняльного правознавства як самостійної юридичної дисципліни, сформульованої німецьким ученим-юристом П. Й. А. Фейєрбахом у першій третині ХІХ ст. Зокрема, проаналізовано погляди вченого на проблему природного права, характер філософії права, методи пізнання позитивного права та цілі вивчення зарубіжного права. На основі цього розглянуто концептуальне бачення Фейєрбахом системи юридичних наук, процесу та інструментарію порівняльного пізнання права та сутності порівняльного правознавства.
Ключові слова порівняльне правознавство, юридичні науки, філософія права, природне право, порівняльно-правова методологія.
References