Назва статті Правова культура як чинник забезпечення прав людини в оперативно-розшуковій діяльності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [321-328]
Анотація Рівень забезпечення прав людини у сфері оперативно-розшукової діяльності істотно залежить від домінантних цінностей правової культури суспільства та узгодженості між об’єктивними й суб’єктивними аспектами її впливу на цю діяльність.
Ключові слова правова культура, права і свободи людини, оперативно-розшукова діяльність.
References