Назва статті Європеїзація української судової системи як складова євроінтеграційної політики України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [300-306]
Анотація Під «європеїзацією» української судової системи найчастіше розуміється послідовне застосування фундаментальних принципів міжнародного права і права ЄС, кращих правових стандартів права ЄС українськими суддями. Українська судова система підлягає постійній критиці за неохоче застосування міжнародних та європейських правових стандартів. Аналіз української судової практики свідчить про певний прогрес у «європеїзації» української судової влади.
Ключові слова Європейський Союз, європеїзація, принципи права ЄС, адаптація законодавства, «acquis communautaire».
References