Назва статті Адвокатура в Україні крізь призму загальних принципів організації та діяльності адвокатури у державах ЄС
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [375-379]
Анотація У статті розглядаються питання організації та діяльності адвокатури за законодавством Європейського Союзу. Аналізуються вироблені європейські стандарти професійної адвокатської діяльності, визначаються їх основні напрями, а також розглядаються основоположні принципи діяльності адвокатів.
Ключові слова адвокатська діяльність, адвокат, принципи адвокатської діяльності, правила адвокатської етики, Загальний кодекс правил для адвокатів, законодавство, європейське законодавство.
References