Назва статті Кримінальний кодекс України — правова основа боротьби зі злочинністю в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [243-257]
Анотація На основі аналізу Кримінального кодексу України 2001 р. вказується на базові, концептуальні положення, які були вироблені у процесі його підготовки й покладені в основу його приписів. Характеризуються основні інститути й норми Загальної та Особливої частин КК, вказується не тільки на їх наступність, а й на принципові відмінності від раніше чинного КК 1960 р. у сфері правової регламентації підстав кримінальної відповідальності, поняття злочину, особливостей звільнення від кримінальної відповідальності й покарання, системи покарань і порядку їх призначення, побудови системи Особливої частини КК і встановлення відповідальності за окремі види злочинів. Робиться висновок, що чинний КК України відображає досягнення сучасної науки кримінального права, ґрунтується на Конституції України й загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, встановлює принципи гуманізму і законності й тим самим створює умови для нормального здійснення правосуддя та побудови в Україні соціальної, правової держави.
Ключові слова декриміналізація, підстава кримінальної відповідальності, суб’єкт злочину, вік відповідальності, добровільна відмова, осудність, неосудність, обмежена осудність, вина та її форми, готування, замах
References