Назва статті Верховенство права і Україна
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1-2/2012
Сторінки [30-63]
Анотація У статті розкривається поняття верховенства права, його співвідношення з поняттям правової держави, дається коротка характеристика основних складових — вимог верховенства права: поваги до прав і свобод людини, верховенства конституції, поділу влади, законності, обмеження дискреційних повноважень, визначеності, пропорційності, правової безпеки і захисту довіри, незалежності суду і суддів. Значна увага при їх характеристиці приділяється аналізу стану та перспектив утвердження верховенства права в Україні.
Ключові слова верховенство права, правова держава, права і свободи людини, верховенство конституції, поділ влади, законність, дискреції, визначеність, пропорційність, правова безпека і захист довіри, незалежність суду і суддів.
References