Назва статті Інститут договору в цивільному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2014
Сторінки [25-33]
Анотація

У статті підкреслюється феноменальна роль договору як універсальної правової конструкції у механізмі правового регулювання суспільних відносин. Договірне право - це один із основних інститутів цивільного права, бо саме завдяки договору забезпечується правове регулювання відносин майнового обороту на засадах юридичної рівності, вільного волевиявлення і майнової самостійності його учасників. За період 10-річчя чинності ЦК України 2003 року основні його поняття і положення не зазнали істотних змін та пройшли перевірку часом. Проте деякі з так званих «нововведень» до ЦК України не завжди були обумовлені логікою законотворчості у певних сферах майнових відносин, зокрема при визначенні суб'єкта права власності на об'єкти, що споруджуються за договором будівельного підряду.

У статті аналізується судова практика у спорах, що виникають при застосуванні засобів захисту порушених цивільних прав, а також як важливий напрям подальшого розвитку «договірного» законодавства України зазначається його адаптація до стандартів Європейського Союзу.

Ключові слова договір, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, способи захисту цивільних прав та інтересів.
References