Назва статті Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2014
Сторінки [150-161]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню самозахисту речових прав як неюрисдикційної форми захисту цивільних прав та законних інтересів учасників цивільних правовідносин.

Основними питаннями, яким приділено увагу в дослідженні, є з'ясування особливостей самозахисту речових прав, специфіки використання конкретних засобів і способів неюрисдикційної форми захисту речових прав, дослідження умов правомірності та законності використання таких засобів. У статті розглянуто специфіку самозахисту та самоохорони речових прав і визначено їхні характерні риси, досліджено правову природу неюрисдикційної форми захисту речових прав, визначено порядок використання окремих засобів їх самозахисту. Автор також надає низку пропозицій щодо напрямів використання засобів і способів самозахисту речових прав, які мають істотно вдосконалити правове регулювання досліджуваної сфери відносин.

Ключові слова речові права, самозахист, самоохорона, самозахист речових прав, ознаки самозахисту, правова природа самозахисту, механізм здійснення самозахисту речових прав.
References
Схожі статті: