Назва статті Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [100-107]
Анотація У статті висвітлено проблему визначення поняття потерпілого у кримінальному праві. Наведено доктринальні підходи до розуміння цього поняття. Сформульовано його авторське визначення. Розглянуто місце потерпілого в системі елементів складу злочину. Визначено зміст істотної шкоди, заподіяної злочином, як ознаки поняття потерпілого.
Ключові слова кримінальне право, потерпілий від злочину, склад злочину, істотна шкода.
References