Назва статті Кримінальне право як соціальна цінність
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [28-37]
Анотація У статті наголошується на значенні аксіологічного підходу для дослідження явищ кримінально-правової дійсності. Обґрунтовується інструментально-потребове розуміння цінності кримінального права. Звертається увага на власну цінність кримінального права як продукту людської діяльності. На основі множини функціональних властивостей кримінального права, розглядаються найбільш очевидні, науково значущі грані його інструментальної цінності. Визначено типові варіанти можливого перетворення норм кримінального права в антицінність.
Ключові слова кримінальне право, цінність, антицінність, інструментально-потребове розуміння цінності.
References